Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Είδηση ΣΕΙΣΜΟΣ! Ο ΟΗΕ αποφάσισε. Ονομασία ΣΚΟΠΙΩΝ =ΒΑΡΝΤΑΣΚΑ-VARDARSKA


Το πραγματικό όνομα των Σκοπίων είναι Βαρντάρσκα. Που ποτέ δεν το αποκαλούν έτσι οι ελληνικές κυβερνήσεις και τα Μ.Μ.Ε

Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τον Απρίλιο του 1993 όταν ο ΟΗΕ αποφάσισε για την ονομασία των Σκοπίων.
Η ονομασία που αποφασίστηκε τότε για το κρατίδιο των Σκοπίων ήταν Fyrom ή στα Ελληνικά Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Της Μακεδονίας και η απόφαση
(σας παραθέτουμε στο τέλος του άρθρου) έλεγε ότι το όνομα θα είναι προσωρινό μέχρι την κοινή αποδεκτή λύση του ονόματος από τις χώρες Ελλάδας και Fyrom.
Φυσικά οι γείτονες μας σλάβοι δεν αποδέχτηκαν ποτέ επίσημα αυτό το όνομα και από τότε χρησιμοποιούν μόνο την ονομασία Macedonia – Μακεδονία για την ονομασία του κρατιδίου τους.

Από τότε μέχρι και σήμερα πάρα πολλές χώρες έχουν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος των Σκοπίων ως Μακεδονία όπου μέσα σε αυτές ήταν η Αμερική αλλά και η Ρωσία που έσπευσε από τις πρώτες χώρες να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος . Παραθέτουμε πως η Ρωσία πριν λίγα χρόνια απέσυρε την αναγνώρισή της και δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει το κράτος των Σκοπίων με την ονομασία που θα βρουν κοινά αποδεκτή Ελλάδα και Σκόπια.
Παράλληλα μέσα σε αυτές τις χώρες που αναγνώρισαν το ψευδοκράτος των Σλάβων ως Μακεδονία ήταν και κάποιες Αφρικανικές χώρες που ακόμα οι άνθρωποι εκεί τρώνε φύλλα από τα δέντρα και δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία ή κάποιες Σκανδιναβικές χώρες που οι άνθρωποι τους εκεί κλαίνε χωρίς λόγο, λόγο της κατάθλιψης που μαστίζει αυτές τις χώρες.

Έτσι αποφασίσαμε και εμείς πρώτα ως Έλληνες να κάνουμε την δικιά μας αναγνώριση για το κρατίδιο των Σλάβων και καλούμε όλους τους Έλληνες να πράξουν το ίδιο από εδώ και στο εξής.

Καλούμε όλους όσους ασχολούνται με το διαδίκτυο η οπουδήποτε αλλού όταν κάνουν οποιαδήποτε αναφορά στο Κρατίδιο των Σκοπίων να το αναγράφουν η να το προφέρουν ως σύνθετη λέξη Vardarska-Skopia όταν το χρησιμοποιούν σε λατινικούς χαρακτήρες ή στα Ελληνικά να το αναγράφουν η να το προφέρουν Βαρντάρσκα –Σκόπια.
http://www.aiginiovoice.gr/images/stories/2015/10_oktobrios/ohe%20greece-vardarska-813.jpg

Resolution 817 (1993)


The Security Council,
  • Having examined the application for admission to the United Nations in document S/25147,
  • Noting that the applicant fulfils the criteria for membership in the United Nations laid down in Article 4 of the Charter,
  • Noting however that a difference has arisen over the name of the State, which needs to be resolved in the interest of the maintenance of peaceful and good-neighbourly relations in the region,
  • Welcoming the readiness of the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia, at the request of the Secretary-General, to use their good offices to settle the above-mentioned difference, and to promote confidence-building measures among the parties,
  • Taking note of the contents of the letters contained in documents S/25541, S/25542 and S/25543 received from the parties,

  1. Urges the parties to continue to cooperate with the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia in order to arrive at a speedy settlement of their difference;
  2. Recommends to the General Assembly that the State whose application is contained in document S/25147 be admitted to membership in the United Nations, this State being provisionally referred to for all purposes within the United Nations as "the former Yugoslav Republic of Macedonia" pending settlement of the difference that has arisen over the name of the State;
  3. Requests the Secretary-General to report to the Council on the outcome of the initiative taken by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia.
Το έγγραφο ήταν στα Αγγλικά και έγινε σε απευθείας μετάφραση από την Google.
Ψήφισμα 817 (1993)
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Αφού εξέτασε την αίτηση εισαγωγής στα Ηνωμένα Έθνη στο έγγραφο S / 25147,
Σημειώνοντας ότι ο αιτών πληροί τα κριτήρια για την ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Χάρτη,
Σημειώνοντας, ωστόσο, ότι μια διαφορά έχει ανακύψει για το όνομα του κράτους, το οποίο πρέπει να επιλυθεί προς όφελος της διατήρησης ειρηνικών και τις σχέσεις καλής γειτονίας στην περιοχή,
Χαιρετίζοντας την ετοιμότητα των συμπροέδρων της Διευθύνουσας Επιτροπής της Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία, κατόπιν αιτήματος του Γενικού Γραμματέα, να χρησιμοποιήσει τις καλές υπηρεσίες τους για τη διευθέτηση της διαφοράς που αναφέρεται ανωτέρω, καθώς και για την προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των κομμάτων,
Λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των επιστολών που περιέχονται στα έγγραφα S / 25541, S / 25542 και S / 25543 έλαβε από τα μέρη,

Προτρέπει τα μέρη να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις συμπροέδρων της Διευθύνουσας Επιτροπής της Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ταχεία επίλυση της διαφοράς τους?
Προτείνει προς την Γενική Συνέλευση ότι το κράτος του οποίου η αίτηση περιέχεται στο έγγραφο S / 25147 να εισαχθεί προς ένταξη στα Ηνωμένα Έθνη, το εν λόγω κράτος να αναφέρεται προσωρινά για όλους τους σκοπούς στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ως «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», εν αναμονή επίλυσης της διαφοράς που έχει ανακύψει για το όνομα του κράτους?
Ζητεί από το Γενικό Γραμματέα να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την έκβαση της πρωτοβουλίας που λαμβάνονται από τις συμπροέδρων της Διευθύνουσας Επιτροπής της Διεθνούς Διάσκεψης για την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Το μήνυμα είναι ένα και πρέπει να το στείλουμε παντού.
Η αλήθεια είναι μία και πρέπει να τη μάθουν όλοι.
Η Μακεδονία ήταν και θα είναι μία.
Η Μακεδονία ήταν και θα είναι Ελληνική!
Η ήττα αυτή, της διπλωματίας της χώρας μας δεν είναι πολιτική, ούτε καν κομματική. Είναι εθνική. Δείχνει το έλλειμμα ενός οργανωμένου σχεδίου, μίας στρατηγικής σε διεθνές επίπεδο για τα εθνικά μας θέματα.

Τέλος δείχνει το χαμηλό επίπεδο συμμαχιών, ειδικά αν συνυπολογίσουμε πόσο προσδεμένοι είμαστε στο άρμα των ΗΠΑ…

Θυμίζουμε πως τα Σκόπια, ως γεωγραφική περιοχή ονομάζονται Βαρντάσκα, στην τοπική γλώσσα. Είναι προσδιορισμός γεωγραφικός, από την εποχή της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο. Σας παραθέτουμε και φωτογραφίες που το στηρίζουν. Συνεπώς δεν είναι καθόλου παράλογο να θεωρήσουμε πως αυτή η ονομασία πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στις τωρινές διαπραγματεύσεις.http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm
http://dag.un.org/handle/11176/50796
http://dag.un.org/discover?filtertype=agenda&filter_relational_operator=equals&filter=THE%20FORMER%20YUGOSLAV%20REPUBLIC%20OF%20MACEDONIA
http://dag.un.org/discover?filtertype=subject&filter_relational_operator=equals&filter=International%20Conference%20on%20the%20Former%20Yugoslavia.%20Steering%20Committee.%20Co-Chairmen
http://dag.un.org/discover?filtertype=contentType&filter_relational_operator=equals&filter=Official%20Documents
https://books.google.com.cy/books?id=PvjLRzgyKKkC&pg=PA883&lpg=PA883&dq=Having+examined+the+application+for+admission+to+the+United+Nations+in+document+S/25147,&source=bl&ots=6V9AlmOCpb&sig=V8ZjWH-v8Jsoy0R4BY99ithVY1I&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiyzufHm7zQAhVDuhQKHTWYBGoQ6AEILTAC#v=onepage&q=Having%20examined%20the%20application%20for%20admission%20to%20the%20United%20Nations%20in%20document%20S%2F25147%2C&f=false
https://books.google.com.cy/books?id=BscO7yBjcLkC&pg=PA492&lpg=PA492&dq=Having+examined+the+application+for+admission+to+the+United+Nations+in+document+S/25147,&source=bl&ots=csB4e-SuTs&sig=2JeSE8yVtx4yC4BKNLEGB-79Q9g&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiyzufHm7zQAhVDuhQKHTWYBGoQ6AEIMTAD#v=onepage&q=Having%20examined%20the%20application%20for%20admission%20to%20the%20United%20Nations%20in%20document%20S%2F25147%2C&f=false

Security Council resolution 817 (1993) on admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to membership in the United Nations