Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ BRETTON WOODS AGREEMENTS

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ…

Κωστας Μπαρλας ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ.!!!! ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ BRETTON WOODS AGREEMENTS
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
BRETTON WOODS AGREEMENTS 
A BIBLIOGRAPHY 
APRIL 1943 - DECEMBER 1945


Κωστας Μπαρλας
ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΘΥΜΩΜΕΝΟΣ.!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=vv5H1af_Z0o
https://www.scribd.com/fullscreen/223289368?access_key=key-z9ftpvfdcxaha2leoem&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1088117061202598&id=967299206617718


ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2015?
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2015/05/2015.html#more
Βασίλειος Σωτήρας
4 Μαΐου στις 9:31 μ.μ.
Ποιός έχει έλεγχο στα ταμεία και τα διοικητικά του ΔΝΤ;
Ποιός έχει δικαίωμα ελέγχου των ταμείων της Παγκόσμιας Τράπεζας;
http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/052108CG_background8.pdf
https://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm?pn=0
https://books.google.co.uk/books?id=gaEiBQAAQBAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=imf+auditing+member+accounts&source=bl&ots=74LgOH0yy3&sig=ej5FsGTS0lBSLcpmZG6IJiRh-C0&hl=en&sa=X&ei=WblHVcc2ldtqo42B2AM&ved=0CEwQ6AEwCA#v=onepage&q=imf%20auditing%20member%20accounts&f=false
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ…
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2015/05/blog-post_5.html#more

World Bank Group Historical Chronology GREECE
Bretton Woods Monetary Conference, July 1-22, 1944
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/10/bretton-woods-monetary-conference-july.html
World Bank Group Historical Chronology GREECE
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/10/httpsiteresources.html
1968 March 18 First Funding for Greece First funding for Greece: Loan 0530
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/10/1968-march-18-first-funding-for-greece.html
World Bank Group Historical Chronology CYPRUS
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/07/world-bank-group-historical-chronology.html
WORLD BANK PROJECT Power Project CYPRUS
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/08/world-bank-project-power-project-cyprus.html
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/08/blog-post_894.html
ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ! ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ!!!
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/08/blog-post_112.html
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
http://alfeiospotamos.blogspot.com/2014/02/blog-post_2073.html
ΔΕΙΤΕ ΤΟ...!!! ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ...!!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ...!!! "EI END -ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ"
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/09/ei-end_25.html
World Bank Group Historical Chronology GREECE
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/10/httpsiteresources.html
WORLD BANK PROJECTS GREECE
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/10/world-bank-projects-greece.html 
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/09/blog-post_666.html
BRETTON WOODS AGREEMENTS 
A BIBLIOGRAPHY 
APRIL 1943 - DECEMBER 1945
http://www.centerforfinancialstability.org/bw/Fed_bibliography.pdf
http://www.centerforfinancialstability.org/brettonwoods_docs.php
http://www.centerforfinancialstability.org/brettonwoods_docs.php
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
http://end-artemi-sorra-cyprus.blogspot.com/2014/09/blog-post_666.html
Transcript of 1944 Bretton Woods Conference Found at Treasury Unpublished Conference Documents The PDF files below contain photographs of documents circulated at the Bretton Woods conference,from daily news bulletins to the telephone directory at the Mount Washington Hotel. These documents were not published in the 1948 conference proceedings because they were considered to be of low interest. We found many but not all of the unpublished conference documents. Many of the PDF files are very large and not easily viewed with slow Internet connections.
http://www.nytimes.com/2012/10/26/business/transcript-of-1944-bretton-woods-meeting-found-at-treasury.html?_r=1
Historic Documents and Memorabilia
http://www.centerforfinancialstability.org/brettonwoods_docs.php
The Bretton Woods Project at the CFS offers many photographs of historic figures at this iconic conference. Similarly, the Project seeks to build a living library of images and recordings from the conference or from those who were directly impacted by the conference. If you have images that we can digitize and share with the public, please contact Kurt Schuler, kschuler@the-cfs.org.
http://www.centerforfinancialstability.org/brettonwoods_images.php
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΛΟΥΤΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ…
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
BRETTON WOODS AGREEMENTS
World Bank Group Historical Chronology
http://siteresources.worldbank.org/EXTARCHIVES/Resources/WB_Historical_Chronology_1944_2005.pdf
World Bank Group Historical Chronology GREECE
1944 July 1 – 22 Bretton Woods Conference The Articles of Agreement of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Monetary Fund were drawn up and adopted at Bretton Woods, New Hampshire, in a conference of 44 governments. The governments represented were: Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Iceland, India, Iran, Iraq, Liberia, Luxembourg, Mexico, The Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, South Africa, USSR, United Kingdom, United States, Uruguay, Venezuela, Yugoslavia. “Representatives of the 44 United and Associated Nations met at the Mount Washington Hotel on July 1. Theoretically they were expected; actually, there appeared to be some doubt. Some of the faucets produced clear water, but not all of the time, a failing for which the free Coca-Cola dispensers on the veranda did not fully compensate. Interior partitions were missing in some of the conference rooms, and although stenographic desks and “appropriate chairs” were furnished as advertised in the pre-conference information bulletin, there was a dearth of appropriate occupants—until a member of the U. S. delegation produced a supply from Washington government agencies. “Many already or subsequently to become well-known names were on the roster of delegates and there were many distinguished faces—including that of a gentleman who, having been swept up into an evening discussion in the delegate’s suite, listened intently, said little, and, when asked to which delegation he belonged, replied, “None. I am the Arthur Murray instructor.” Despite the initial confusion, a prodigious amount of work was done during the three weeks of the conference. Many persons were assigned to both the Bank and Fund committees, which met round the clock, and in addition to committee meetings, there were plenary sessions, where microphones were whisked from speaker to speaker by Boy Scouts, Cub-size.“This expenditure of energy and effort was concentrated not upon the Bank but upon the Fund. This was foreshadowed by the conference invitation, which described the objective as the formulation of definite proposals for an international monetary fund and “possibly” for a bank. Many major issues common to the two proposals were in fact settled in connection with the Fund Articles: capital participations, representation of the Board and voting power, for instance. Indeed, the drafting committee for the Bank Articles took large chunks of the Fund text as a model and adapted them, although occasionally adaptation became adoption. “International concern over the competing currency devaluations and inflationary tendencies that characterized the interwar years and the fear of a post-war economic depression had been the genesis of the conference and the Fund proposal. The Bank, on the other hand, was conceived of primarily as an instrument through which the physical assets of the post-war world might be rebuilt. Development financing was envisaged as an activity in which the Bank would ultimately but not immediately engage. It was the Latin American countries which were principally responsible for the emphasis on development; not being themselves in need of reconstruction, they suggested a requirement that equal amounts be expended for the two objectives, although this suggestion was modified when it was realized that it might in practice have the unintended effect of holding development expenditure down to the level of lending for reconstruction.“In fact, the requirements of reconstruction proved to be very different from what had been envisaged at Bretton Woods, calling for extensive and prolonged U.S. aid in the form of grants, and this in turn helped the Bank to expand its activities in the field of development much sooner and much more fully than had been anticipated. In other respects as well, the actual operations of the Bank differ considerably from those assumed at the Conference. Fortunately, the Articles of Agreement are sufficiently flexible (a more polite word than “vague”) to permit the Bank to perform its task despite changed circumstances.” Bretton Woods Recalled, by Shirley Boskey in International Bank Notes, June 1956.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1945 December 27 First signatories of the IBRD Articles of Agreement
On December 27, 1945. representatives of the first countries to sign the IBRD Articles of Agreement met in Washington, D.C. : Belgium, Bolivia, Canada, China, Czechoslovakia, Egypt, Ethiopia, France,Greece, Honduras, Iceland, India, Iraq, Luxembourg, Netherlands, Norway, Philippines, South Africa, United Kingdom, United States, Yugoslavia. The Articles became effective on December 31, 1945 upon signature by twenty-eight governments.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035657~menuPK:56307~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 February 25 Death of Kyriakos Varvaressos Announced Announcement made of the death of Kyriakos Varvaressos, one of the first Executive Directors of the Bank (representing Greece). Varvaressos took an active part in the preparatory work and discussions for the establishment of the Fund and Bank, and represented his country at the Bretton Woods Conference. He later served in the Economic Department and as Economic Adviser on the Economic Staff from 1948.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1957 September 26 IFC Articles of Agreement Signed by Greece IFC Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 53rd member of IFC.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035658~menuPK:56315~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1962 January 9 IDA Articles of Agreement Signed by Greece IDA Articles of Agreement signed by Greece, becoming the 57th member of IDA.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,print:Y~isCURL:Y~contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1968 March 18 First Funding for Greece First funding for Greece: Loan 0530 – National Investment Bank for Industrial Development. The loan was used to assist in the financing of the foreign exchange cost of investments by beneficiary enterprises.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

World Bank Group Historical Chronology CYPRUS
1961 December 21 IBRD Articles of Agreement Signed by Cyprus
IBRD Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming
the 74th member of the Bank.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1962 March 2 IFC and IDA Articles of Agreement Signed by Cyprus
IFC and IDA Articles of Agreement signed by Cyprus, becoming the 61st member of IFC and the 58th member of
IDA.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1963 April 17 First Funding for Cyprus
First funding for Cyprus: Loan 0335 – Power Project. The project financed the construction of a new 60-000 kilowatt
extensions and reinforcements of the transmission and thermal power station at Moni on the southern coast, and
distribution systems.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html

1966 December 25 Cyprus Joins ICSID Cyprus becomes the 23rd member of ICSID.
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTARCHIVES/0,,contentMDK:20035660~menuPK:56316~pagePK:36726~piPK:437378~theSitePK:29506,00.html